14 Temmuz 2020 - Salı
Duyurular

Hakkımızda

Ankara Umum Fotoğrafçılar Derneği 1955  yılında Mahir Yener ( Foto Aile )’in girişim ve önerileri ile Orhan Özden ( Foto Özden ), Rıdvan Kırmacı ( Foto Rıdvan ), Abdurrahman İyigün ( Foto Ar ), Naim Gören ( Foto Naim ), Salih Aran ( Foto Gören ), Fikret Kaftanoğlu ( Foto Görçek ), Recep Yıldız ( Foto Yıldız ), İsmail H. Uyraç ( Foto Bursa ), Adnan Atar ( Foto Basın ), Ahmet Sürenkök ( Türk Fotoğraf Ajansı ), Rıza Tuncay ( Foto Ressam ), Mücait Özalp ( Fotoğrafçılar Kooperatifi Müdürü ), Kemal Bilgütay ( Foto İpek) ile 38 fotoğrafçı ve fotoğraf malzemesi satıcısı meslektaşlar tarafından genel bir tesanüt sağlama amacı ile kurulmuştur.

Kuruluşta dernek başkanlığına oy birliği ile Mahir YENER Kurucu Başkan olarak seçilmiş olup, kendisinin sahibi bulunduğu Anafartalar Caddesi No: 250 adresinde bulunan Foto Aile dernek merkezi olarak tescil edilmiştir.

Daha sonraki dönemde, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından ( esnaf ve tacir ayrımı bakımından ), aynı kişilerin hem Ticaret odasına ve hem de derneklere kayıt olmasının yasal olmadığı bildirerek, bu durumda olan kişilerin bağlı kalacağı kuruluşları kendilerinden seçmeleri istenmiştir.  Fotoğrafçılık mesleği yanında fotoğraf malzemesi ticaretlerinin bulunması dolayısıyla, ticari faaliyetleri daha ağırlıklı olan firmalardan Mahir YENER, Orhan ÖZDEN, Rıdvan KIRMACI, Naim GÖREN ve Abdurrahman İYİGÜN Ticaret odası kayıt ve sıfatlarını tercih edip Ankara Umum Fotoğrafçılar Derneği  üyeliğinden istifa etmişlerdir.

Bu gelişmelerden sonra Dernek Genel Kurulu toplanarak Salih ARAN’ı başkanlığa seçmiştir.  Daha sonra bu görevi Ramazan KARAGÜLLE ve arkadaşları 1962’ye kadar sürdürmüştür. O günlerden bugünlere kadar oda başkanlarımız da odanın daha iyi bir konuma gelebilmesi için çaba göstermiştir.